11/11/2017 - 2017 Tribute to Veterans, Sat, Nov. 11, 2-4:30pm, Merchants Sq.